BH Klasse


Nøgleordene for bh-klassen på Hjørring Steinerskole er: Ro, regelmæssighed, struktur og genkendelighed. Disse begreber bliver efterlevet i det øjeblik børnene træder ind i klassen om morgenen og følger dem, til de forlader vores lille matrikel om eftermiddagen. Dette fordi rolige og trygge børn er glade børn med mod og nysgerrighed på at lege og lære.

Dagsrytmen i bh-klassen ligger derfor meget fast i de perioder, hvor vi ikke har årstidsfester, adventsspiral eller aktiviteter, såsom den årlige fælles skoleudflugt efter sommerferien.

I bh-klassen arbejder vi selvfølgelig først og fremmest på, at styrke barnets sociale kompetencer. Det at kunne fungere som kammerater og som klasse, at respektere hinandens grænser og ligeledes acceptere hinandens forskelligheder.  Børn udvikler gode sociale kompetencer ved samværet med andre børn. Derfor gives der god plads til den frie leg børnene imellem.

Vi kan som voksne ikke lære børnene , at fungere i en social kontekst. Vi kan vejlede og guide og gør det selvfølgelig i det omfang der er behov for det, men selve tilegnelsesprocessen foregår under legen og derfor støttes det enkelte barn i selv , at turde sige fra og til og i at vurdere, hvornår det er en god ide at hente en voksen.

På en Steinerskole fylder eventyret meget i de første skoleår. Hjørring Steinerskole er ingen undtagelse.

Fordi sproget i eventyr er meget frodigt og emotionelt, stimulerer det barnets evne til at danne indre billeder. Når barnet senere tegner til eventyret omsættes de indre billeder til et ydre kunstnerisk udtryk.

Eventyr har også en hemmelig måde, at fortælle om menneskehedens udvikling og det behandler store emner som kampen mellem det gode og det onde, de forskellige lag vi som mennesker rummer og skæbnens uransagelige veje. Alt dette er visdom i en kunstnerisk form og den pædagogiske betydning ligger først og fremmest heri. På den anden side ligger der at åbne barnets øjne for “Det levende ord” – nemlig  fortællingen, som desværre er i fare for at gå tabt idag.

En typisk dag for et barn i bh-klassen kan således se sådan ud:

 1. Morgensang og morgenvers i salen kl. 8.05
 2. Vi følges ad over i klassen og hvert barn hilser på læreren ved at give hånd. Herefter fremsiges klassens morgenvers. Versene der går igen flere gange i løbet af dagen og skifter alt efter hvilken aktivitet der påbegyndes, skaber ro og samler klassen om det man skal til at være fælles om.
 3. Eventyr. I de første år hører vi Brødrene Grimms eventyr.
 4. Første samling:
  En samling først på dagen består af leg med sprog og udtale igennem versrecitation og sang på dansk, engelsk og tysk. Vi har også vrøvlevers og bogstavers samt rim og remser og vi forsømmer ikke hverken bevægelse eller rytmik. Vi synger, klapper, tramper og bruger rytmestave og maracas.
  Vi har også små lege hvor en bold skifter hånd efter linjerne i et vers eller læreren klapper et forskelligt antal gange og børnene skal herefter klappe tilsvarende. Begge dele er øvelser der styrker koncentration og fordybelsesevne.Under den første samling gennemgår vi også ugedag, måned, årstal og årstid.
  Vi dramatiserer ofte vores remser med betoning, tryk og stemmeskift.
  Alt dette for at skabe en glæde hos barnet ved at udtrykke sig sprogligt og for senere vedvarende lyst til at lære skriftsproget at kende og knække læsekoden.

F.eks:

“Januar er først på året,
februar har sne og blæst,
marts, april har knop i håret,
maj og juni grønnes bedst.
Juli og august har sommer
og september giver os blommer,
bag oktober og november kommer julen i december”.Eller:( Langsommeligt og søvnigt tempo)
“Stakkels blå mandag med fjer i sin hat, mødtes med tirsdag en sensommernat.
Onsdag kom haltende efter de to, med triste grå torsdag i udtrådte sko.

(Op i glad og frejdigt tempo)
Fredag og lørdag kom efter i bil, med madkurv og flasker og strålende smil.
Men søndag tog ud i den dejlige skov og glemte:
En mandag, en tirsdag, en onsdag, en torsdag, en fredag, en lørdag og sov”.

 1. Fri leg
 2. Første spisefrikvarter. Der bliver læst højt fra litteratur som læreren vurderer børnene bør stifte bekendtskab med på dette alderstrin.
 3. Maling: Maling er en meget deciplineret aktivitet, der stiller store krav til børnene om ro og fordybelse, samt forståelse af teknikken. Inden vi begynder tænder læreren et lys og fremsiger maleverset. Når læreren beskriver teknikken bruger vedkommende bevidst et billedsprog, der appellerer til børnenes forestillingsevne. Man kan f.eks. sige: ” Når I stryger med penslen henover papiret, forestil jer da, at I maler på en sommerfugle smukke og sarte vinger. Stille og roligt må I sørge for, at sommerfuglen kan flyve videre bagefter”. Børnene falder ofte helt til ro under processen. Nogle sidder meget længe og maler. Andre i kort tid. Det vigtigste er, at de giver hinanden tid og ro til at blive færdige.
 4. Andet spisefrikvarter
 5. Sidste time: Plasticering. Børnene arbejder med modellering. De stifter herigennem bekendtskab med flere forskellige naturmaterialer som f.eks. bivoks og ler og får stimuleret deres sanser.

 

De sidste 15 minutter har vi slutsamling. Vi synger forskellige danske børnesange og får fortalt en kort lille historie. Derefter siger vi farvel og børnene går videre til SFO.

En gang om ugen har børnene eurytmi. Se beskrivelse af faget her på siden.

Bh-klassen på Hjørring Steinerskole er ikke skolen , men den er “broen til skolen”. Vi arbejder endnu ikke bevidst med alfabet og tal , men vi løfter sløret for , hvad børnene har i vente og de får lov til at snuse til livet som skolebarn , igennem et grundigt arbejde med sprogstimulering på et ubevidst plan, ved allerede beskrevne aktiviteter. Dette som forberedelse til 1-2 klasses mere strukturerede undervisning.