Fællesforeningen VuBS


Hvad er fællesforeningen VuBS?

Hjørring Steiner har en fællesforening, vuggestue-, børnehave- og skoleforeningen – i daglig tale: VuBS
Vu –      Vuggestue,
B –       Børnehave
S –       Skole.
Formålet for VuBS er ifølge vedtægterne at:

…støtte driften af institutionerne på Hjørring Steiner, samt afholde arrangementer og iværksætte initiativer i tilknytning til institutionerne.

???????????????????

Det udmønter sig i, at VuBS’ medlemmer planlægger og gennemfører arrangementer, som kan hjælpe med at sammenknytte forældrene fra skole, børnehave og vuggestue.

 

VuBS er en forening, som vil give udfoldelsesmuligheder til selvsamme forældre:

  • Hvad kunne vi godt tænke os af arrangementer
  • Hvad vil vi gerne vide noget om?
  • VuBS står for arrangementer som foredrag, kurser, fester m.m.

Majfesten og især JuleBazaren er nok de største arrangementer.

De involverer så mange som muligt af de mennesker, som færdes på matriklen – medlem af VuBS eller ej.  Men det er VuBS, der er arrangør og organisator.

I sammenhæng med festerne får VuBS indtægter, der siden fordeles af dens bestyrelse i form af gaver til skolen, vuggestuen eller børnehaven: en opvaskemaskine, violinbuer eller hvad der nu måtte være af ønsker i institutionerne.

hjorringNySteiner_2016_VUBS_1Men VuBS har også en anden vigtig opgave. VuBS udpeger bestyrelsesmedlemmer til både børnehave/vuggestuens bestyrelse og skolens bestyrelse. Det er nedfældet i de forskellige institutioners vedtægter, og det kræver selvfølgelig også, at VuBS selv har sine vedtægter. Det betyder også, at ingen af institutionernes ansatte må være med, når der udpeges bestyrelsesmedlemmer.

I bestyrelserne sidder der forældrerepræsentanter, som bliver valgt af forældrene. Formålet med at udpege medlemmer fra VuBS er, at det kan være nogen, som ikke har egeninteresse i institutionen, fordi de måske ikke længere har børn i pågældende institution. Måske har de haft det før, måske kender de bestyrelsesarbejde andre steder fra, måske har de kendskab til steinerpædagogik, måske er de bare anerkendt i kraft af deres integritet og personlighed.

Ideelt set skulle de gerne tilføre bestyrelserne et element af stabilitet og fremadrettethed, fordi de er fokuseret på selve institutionens udvikling, hvor forældrerepræsentanterne forståeligt nok måske mere fokuserer på deres eget barns trivsel.