Skole


Steinerskolen i Hjørring, som er en Waldorfskole, er en skole, der hviler på den pædagogik, Rudolf Steiner grundlagde med lærerkurset ‘Almen menneskekundskab som grundlag for pædagogikken’, hvor han beskriver en helhedsforståelse af menneskets udviklingspotentialer. Kurset blev holdt i 1919 forud for grundlæggelsen af den første Waldorfskole i Stuttgart og var en kulturimpuls, som ikke bare skulle være for det enkelte menneske, men for hele det menneskelige samfund.hjorringNySteiner_2016_skole_5

Vi driver en skole, hvor vi skaber et undervisningsmiljø, der fører til alsidige og interesserede mennesker, som både har et højt selvværd og et højt fagligt niveau, mennesker som kender sig selv godt, og som føler sig set og accepteret, både som individ og som en del af det sociale, mennesker som er nysgerrige og har lyst til at lære.

Denne pædagogik engagerer hele mennesket,

– i viljen ved selv at skrive, tegne, hoppe, synge spille, male, modellere – vi arbejder som udgangspunkt ikke med fortrykte skolebøger, eleverne laver selv deres bøger,

– i følelsen ved fortællestoffet, hvor barnet må danne egne indre forestillingsbilleder og indleve sig i helten og skurken, gennem skuespil og musik, og

– i tænkningen ved erkendende at forholde sig til alt i verden, fra regning og geometri til sprogets udvikling etc. etc.

???????????????????

Barnets villende, følelende og tænkende aktivitet kan i virkeligheden ikke skilles ad, for et menneske er jo helt. Al undervisning indeholder elementer af vilje, følelse og tænkning, men pædagogikken sikrer en accept af, at alle tre områder er lige vigtige i barnets opvækst.

Børnene er i Waldorfskolen opfindere af alfabetet, regnearterne og sågar den dybe tallerken! Undervisningen indeholder alle disse tre elementer, det viljesmæssige ved at gøre ting, hvilket fører til en følelse, og en forbinden-sig-med og siden en tænkende erkendelse af sammenhænge. For børn skal føle, at de hører til i verden, at de har ‘ejerskab’ til alt det, de har ‘opfundet’.

I øvrigt kendetegner det børn, der har gået i Waldorfskolen, at de har mod på livets opgaver og føler sig et med verden, de går ikke op i løn, men betydning, ikke op i status, men meningsfuldhed.

Det, der adskiller vores skole fra andre, ligger i metoden. På Steinerskolen i Hjørring betyder de praktiske og musiske fag derfor fuldt ud lige så meget for elevernes udvikling, som dansk, regning og engelsk, og vi arbejder alsidigt med stoffet i alle fag.