Tilsynsrapport


Her finder du den aktuelle tilsynsrapport for Hjørring Steinerskole. Rapporten er udfærdiget i henhold til Bekendtgørelsen om friskoler § 9, hvor det fremgår, at tilsynet bl.a. skal indeholde følgende punkter:

  • Tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, engelsk og matematik.
  • Tilsyn med om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre
  • Drøftelse af indholdet af undervisningsplaner med leder og lærer

Den tilsynsførende vælges af skolens forældre på generalforsamlingen og kan højst vælges 4 år i træk. På Hjørring Steinerskole har vi tradition for at have en tilsynsførende, som beskæftiger sig med skoleledelse i folkeskoler eller har gjort det.

Tilsynsrapport 2018-19

Tilsynsrapport 2017-18

Tilsynsrapport 2016-17

Tilsynsrapport 2015-16