Værdigrundlag


Hjørring Steinerskole er inspireret af Rudolf Steiners beskrivelser af menneskets udvikling.
Vi driver en skole, hvor målet er at skabe ordentlige, dygtige og glade mennesker, som både har et højt selvværd og et højt fagligt niveau. Mennesker, som kender sig selv godt, og som føler sig værdifulde – både som individ og som en del af de sociale sammenhænge. Mennesker, som er nysgerrige og har lyst til at lære. Vi har store ambitioner, og vores elever skal have noget ud af livet. Både uddannelsesmæssigt og arbejdsmæssigt.

Voresteine1s mål er at udvikle hele mennesker. På vores skole er det:

Et menneske, der føler sig værdifuldt i sig selv og værdsat i den sociale sammenhæng.
Et fagligt funderet menneske, der har en bred basisviden og en evne til at søge, bruge og formidle viden.
Et menneske, der har mod til at udtrykke sig og vilje til at lytte.
Et menneske med indfølingsevne, der kan se og forstå andre.
Et menneske, som kender sine egne evner og kan anerkende andres styrker

En forudsætning for at børnene kan blive hele mennesker er, at de voksne, der omgiver børnene, understøtter, fremmer og efterlever samme principper.

Det, der adskiller vores skole fra de fleste fri- og folkeskoler, ligger i metoden. På Hjørring Steinerskole betyder de praktiske og musiske fag meget for elevernes udvikling. Vi arbejder meget alsidigt med stoffet i alle fag. Det betyder, at vi bruger vores kreative fag til at understøtte og udvide de boglige fag. F.eks. når eleverne får fortalt en historie, bearbejdes den næste dag, når vi maler, modellerer eller tegner. Når vi taler om det gamle Rom, skal vi prøve at hugge i sten. Når vi skal lære om nye fænomener i naturfag, skal vi ud og se dem, opleve dem, hjem og beskrive dem og lave en illustration, så vi kommer hele vejen rundt om emnet.

Værdierne

Det er også vigtigt for elevernes udvikling, at de i deres hverdag er trygge. Skolen skal være et rart sted at være for alle. For at opnå vores overordnede mål om at danne og uddanne hele mennesker, er vores hverdag præget af følgende værdier:

  • Tryghed
  • Venskaber
  • Respekt og tolerance
  • Nærhed
  • Ansvar

Det er disse værdier, som er fundamentet for alt, hvad vi gør i praksis. Når vi arbejder, skal det foregå i et trygt miljø, hvor der som barn er plads til at prøve sig selv af og være sig selv. Børnene på Hjørring Steinerskole skal have rig mulighed for at få, vedligeholde og udvikle venskaber og være omgivet af engagerede og fagligt velfunderede voksne, som de altid kan regne med.