Undervisningen


Hjørring Steinerskole er opdelt i en grundskole (børnehaveklasse til 5. klasse) og en overskole (fra 6. til 9. klasse). Skiftet mellem grundskolen og overskolen markerer dels en ændring af undervisningens indhold, dels et skift i forventninger til eleven.

Hovedfagene, som ligger først på dagen, er opdelt i perioder på 3-4 uger ad gangen. I hovedfagene arbejdes med dansk, matematik, historie, geografi, religion og naturvidenskab. Periodeundervisningen giver mulighed for fordybelse og lægger op til en mere projektorienteret undervisning.

Håndværks- og bevægelsesfag giver eleverne mulighed for at bruge hænderne og kroppen. Eksempler er håndarbejde, sløjd, svømning, idræt og eurytmi.

De musisk-/kreative fag er maling og tegning, fløjte, violin & rytmisk musik og korsang.

Globalisering
Skolen skal formidle en essens af menneskehedens historie til eleverne, sådan som den er beskrevet i f.eks. religion, kunst og videnskab. Begyndelsen bliver lagt med eventyrene i børnehaveklassen og 1. klasse. Siden følger legender, fabler og skabelsesberetninger fra forskellige kulturkredse bl.a. ved en gennemgang af kulturepoker fra Indien, Persien, Ægypten, Grækenland og Mellemøsten. Verdensreligionerne og begreber som “danskhed” behandles i de ældre klasser. Målet er, at eleverne bliver fortrolige med den omverden, de lever i; finde deres rødder og dermed kunne stå stærkere i den globaliserede verden.

Faglighed
Fagligheden opnås gennem både læreres og elevers fordybelse i fagene. Den faglige fordybelse betyder, at der arbejdes fokuseret med hvert fag i perioder, og at undervisningen først og fremmest vækker elevens interesse. Endvidere sikres fagligheden af skolens undervisningsplan og af lærernes konsekvente arbejde med udtalelser om elevernes standpunkter. Som friskole er vi forpligtet til at opfylde folkeskolens formålsparagraf. Samtidig er det et vigtigt for Hjørring Steinerskole, at arbejdet med det faglige niveau til enhver tid sker ud fra et hensyn til elevens udviklingsmæssige standpunkt og personlige styrker og svagheder.

Det pædagogiske udgangspunkt
På Hjørring Steinerskole er vi bevidste om, at læreren og læreplanen er til for eleverne og ikke omvendt. Skolen påtager sig det ansvar at skabe struktur og ramme for elevernes udfoldelse i indlæringen.

Bestemte fag og bestemt fagindhold hører hjemme på bestemte alderstrin og fremmer netop der elevens almene udvikling. Samspillet mellem elever og lærere og den åbne dialog mellem lærere og forældre justerer løbende denne struktur. Pædagogik er en løbende og levende proces – uden procedurer – på stadig udkig efter gode ideer.